Poster và biểu tượng qua các kỳ World cup 1930 – 2004

Poster và biểu tượng qua các kỳ World cup 1930 – 2004

Đến năm 2014 Giải cúp bóng đá thế giới sẽ được tổ chức lần thứ 20 tại Brazil. Lần gần đây nhất mới diễn ra tháng 6 năm 2010. Hãy cùng iDesign xem các thiết kế poster và biểu tượng từ những năm 1930 tới nay.

1930 URUGUAY1934 ITALIA


1938 FRANCE


1950 BRAZIL


1954 SWITZERLAND


1958 SWEDEN


1962 CHILE


1966 ENGLAND


1970 MEXICO


1974 WEST GERMANY


1987 ARGENTINA


1982 SPAIN


1986 MEXICO


1990 ITALIA


1994 UNITED STATES


1998 FRANCE


2002 KOREA – JAPAN


2006 GERMANY


2010 SOUTH AFRICA

2014 BRAZIL


nguồn dohoavn.net